• SKRZYNKI Z DREWNA
  • Skrzynki na wino

Hostia na podstawce

Hostia na podstawce
Hostia na podstawce
3.00 PLN


sztuk:


wymiary: 14cm x 7cm x 3cm
SKRZYNKIzDREWNA.pl
PPH Piotr Zurek
34-221 Skawica 204
Polska tel. +48 662 082 820
English tel. +48 536 452 472
e-mail: biuro@skrzynkizdrewna.pl